Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 34.

Ik moet hier nog opmerken, dat de operateur de doorklieving der zamengetrokkene deelen, meer door drukking (hefboomachtig) dan snijdend dient te verrigten. In het laatste geval, zoude hij bij voorwaartsche beweging van zijn instrument, ligtelijk gevaar kunnen loopen eene uitwendige incisie te doen of andere nabijgelegene en gewigtige deelen, vooral slagaderen en zenuwen te kwetsen (vergl. Geval III en pag. 12) , als wanneer onder anderen gemakkelijk Paralysis van een of ander deel kan overblijven. In de meeste gevallen liggen de pezen zoo digt onder de huid, dat men dit niet te vreezen heeft. Bij Myotomie is het minder zeker. — In sommige (vooral zuiver spasmodische [Spasmug clonicu*]) gevallen , kan niet altijd met zekerheid vooraf worden bepaald, welke pezen en spieren, ter genezing eens zamengetrokken of verkort deels, zullen moeten doorgesneden worden, vermits na de doorklieving eener pees of spier, wederom andere verkorte en gespannen, de zamentrekking des lids bewerken, en dus op dezelfde wijze doorgesneden moeten worden. Niet zelden ook moet, zoo als wij gezien hebben, eene en dezelfde pees meermalen doorkliefd worden.

Prof. iiendriksz (92) wil de pees van buiten naar binnen doorsnijden, vooral in die gevallen, waar eene pees met de bedekkende huid vergroeid is (93) ,

(92) Onderhuidsche doorsnijding van den tendo Jchillis ter genezing van valgus aan beide voeten, zie eoerhaave l83y, Jaarg. I, p. 3o8.

(g3) Dieffenbach (Veler die Durchschneidung der Se/men und tluskeln, Bcrlin 1841 en t. a. pl. p. 87.) is naar aan-

Sluiten