Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sommige spieren van het been of van andere lig— chaamsdeelen de gezonde spieren zich ten koste van de verlamde, in eene voortdurende passive zamentrekking lievinden, als zijnde dezelve naar aanleiding van het verloren evenwigt in de geparalyseerde spiervezelen, stijver en minder rekkelijk geworden (vergl. mede §§ 18, 19). Wanneer nu deze op secundaire wijze zamengetrokkene spieren doorkliefd worden, dan verliezen zij haar onwillekeurig verkregen overwigt, en het antagonismus is hersteld. Naar mijn inzien dwaalt dus baumgarten (102), wanneer hij vooronderstelt, dat hij zenuwverlamming weinig of niets van de pees- en spierdoorsnijding te hopen is. Practische bewijzen zijn ook hier de cardo rei. Dien overeenkomstig zij mij de mededeeling van het navolgend door Dr. little (103) waargenomen en behandeld geval veroorloofd. Het is een geval van klompvoet ontstaan uit niet aangeboren voortdurende extensie van het enkelgewricht; de verwijderde oorzaak was Paralysis der voorste spieren van het been en de naaste aanhoudende contractie van de gastrocnemii en andere spieren achter aan het been, die geene tegenwerkende spieren hadden, welke distorsie door het doorklieven van den tendo Achillü volkomen genezen is (Zie mede geval V). Zoowel int deze ziektegeschiedenis als uit de in § 19 noot 63 beschrevene blijkt van welken invloed het gaan is, in het vermeerderen der wanstalligheid, wanneer de tegenwerking der spieren vernietigd zijnde, de ligamenten alleen overblijven, om aan de in eene verkeerde rigling uitgeoefende drukking tegenstand te

(102) t. a. pl. C. IV, P. 37.

(103) t. a. pl. p. 192.

Sluiten