Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoek (c), gevormd door de voetplank (bb) mei hei beenstuk (aa) te kunnen vergrooten of verkleinen, heeft de Heer jokxis door twee stalen veeren (11) doen vervangen. Deze hebben wij boven aan dc voetplank door middel eener stalen pen (f) bewegelijk doen vasthechten. Heeft men nu de voetplank in die rigting gezet, welke men verkiest, dan wordt zij daarin bevestigd, door het vastdraaijen van do moer (gg) (zie figg. 2, 3) welke aan de buitenzijde ter plaatse van het kuitgedeelte van den toestel om eene schroef (d) loopt, waarin de veeren eindigen. De voordeelen van deze veranderingen beslaan voornamelijk in de gemakkelijkheid en zekerheid, waarmede de voet geëxtendeerd wordt. — Fig. 2 (PI. II) is eene afbeelding van dezelfde machine in doorsnede.— Fig. 3 op PI. II, stelt dezelfde machine voor, waarin een pes Equinu» (zie geval VIII) tot den natuurlijken stand is terug gebragt. — Het apparaat, hetwelk door fig. 4 op dezelfde plaat wordt voorgesteld , vervult bij jeugdige voorwerpen, bij welke de ligamenta nog niet verkort zijn en minder tegenstand bieden, alle noodwendige voorwaarden (Geval II); door het spannen van de koord (l), kan men den hoek (o) naar goedvinden vergrooten.

Het gezegde van little (123) volkomen beamende, dat ieder schrijver bij het aanprijzen der bgzondere verdiensten eens apparaats, zulks behoorde te doen vergezeld gaan van eene beschrijving en afbeelding, om den lezer in staat te stellen, zich van hetzelve een denkbeeld te kunnen vormen, maak ik hier nog melding van eenen toestel, van welken wij ons be-

(is3) t. a. pl. LVIII.

Sluiten