Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ieder overtrokken en werd de voet daarin door een rijgkousje (PI. II, fig. 3, h) bevestigd.

Er ontstond tevens hevige pijn aan de voetzool, inzonderheid aan den bal des voets, tot welker leniging wij gebruik maakten van eene met lucht gevulde blaas, het zoogenaamde luchtkussen, door dweij voorgesteld, te plaatsen tusschen de voetzool en het voetstuk van den toestel, ten einde eene gelijke verdeeling der drukking over de geheele voetzool daar te stellen. De pijn verminderde hierdoor echter in geenen deele, er ontstond zelfs eene erysipelateuse ontsteking en opzwelling van het been, welke zich tot aan de knie uitstrekte. Deze plaatselijke ontsteking reflecteerde door eene met sterke koude ontstaande koorts met gastrische complicatie, doch alle deze toevallen verminderden aanmerkelijk nadat er oppervlakkige insnijdingen in de huid van het been gemaakt waren en den lijder een braakmiddel en daarna een regimen antiphlogisticum werd voorgeschreven. Nu vormde zich een celweefselabsces in den geheelen omtrek der knieholte; er openbaarde zich fluctuatie, doch na eene insnijding ontlastte zich eene groote hoeveelheid geelachtig-bloederige etter; onder voortdurend gebruik van warme pappen liet de pijn spoedig na, de huid werd rimpelig en de kromming van het kniegewricht, dooide spanning der kniespieren ontstaan, verdween weldra. Gedurende dit oponthoud, hetwelk ten naastenbij drie weken geduurd had, had de lijder den toestel niet gedragen, waardoor de interstitieele stof tusschen beide doorkliefde peeseinden ineengekrompen en de hiel wederom opgetrokken was, zoodat de misvormde voet eenen pet Equinvs van den tweeden

9

Sluiten