Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lans geene der zoo zeer gevreesde toevallen van ontsteking en suppuratie. Het vrij aanmerkelijk bloedextravasaat was binnen den tijd van 48 uren geheel geabsorbeerd en de toestand der lijderes liet niets te wenschen over.

De herstelling van den wanstalligen voet is tot hiertoe nog niet ondernomen, evenmin als de operatie van het stamelen.

VIERDE GEVAL. Pen algus congenitus.

B. , een jongen, 29 jaren oud, is ingevolge het anamnestisch onderzoek met eene aangeboren misvorming van den linkervoet behebt, welke bleek te zijn ontstaan uit contractie van de peronaei, den flexor halluci* en den extensor digitorum communis. Door de werking der kuitspieren was de hiel belangrijk naar builen gekeerd, zoodat het schijnt alsof de Achillespees zich op dezelve niet meer inplant. Nadat de opgenoemde spieren doorkliefd waren en ook de zeer verkorte aponeurosis plantaris doorgesneden was, werd de voet in drie houten spalkjes besloten en werden deze om denzelve door een windsel bevestigd, onder welke behandeling de genezing spoedig volgde.

VIJF DE GEVAL. Pes Valgus paralyticus.

De zuster van B., oud 16 jaren, van eene lymphatisch nerveuse constitutie, is door dezelfde wanstalligheid als haar broeder aangedaan. De patiënte had dit gebrek na eene driemaandsche verlamming, over gehouden. Zij had toenmaals den ouderdom van vijf jaren bereikt. Gedurende de operatie, welke bestond in de doorsnijding van de peronaei, den extensor di-

Sluiten