Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rapeutische hulpmiddelen hier vruchteloos beproefd waren, werd de doorklieving van de tendines vaa den biceps, den semi - membranosus en -van den semi - tendinosus ondernomen , en wel met de gewone bistouri.

Onmiddelijk hierop werd de regtstreeksche Extensie verrigt en voortgezet tot dat de dij met het crus eenen hoek van 150° maakte. De genezing werd aanmerkelijk vertraagd door eene febris nervosa, die vijf weken aanhield. Na dien tijd konde de lyder vrij stevig met behulp van eenen stok gaan, terwijl de bewegelijkheid in het kniegewricht nog aanmerkelijk toenemende is.

DERTIENDE GEVAL. Contractuur van het kniegewricht , betreffende eenen jongeling B., oud 12 jaren, van een zwak ligchaamsgestel. Het gebrek was voor vier jaren na eene scrophuleuse Gonarthrocace begonnen, die in suppuralie overgegaan was, waarvan de sporen nog in de likteekens op de huid zigtbaar zijn. — De hiel komt bij het gaan niet op den grond. De behandeling was geheel dezelfde als bij het vorige ziektegeval.

Om den voet, die op eene secundaire wijze aangedaan was, de eigenaardige positie te doen aannemen, werd dezelve, zonder voorafgaande operatie, in den Extensietoestel geplaatst, en reeds op den derden dag was dezelve in een' regten hoek gebogen. Eene roosachtige ontsteking veroorzaakte eenigen achteruitgang in de herstelling van den voet, doch het gebruik van hirudid.es, Tart. emeticus en aperientia deed denzelve ras verdwijnen.

Sluiten