Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier aangeboren en aan beide voeten tegelijk aanwezig was. Ook werd hier nog de Jiexor hallucis doorkliefd.

Het zij mij vergund hier kortelijk op te merken, dat in de meeste gevallen, waar de distorsie aan beide voeten bestaat, de lijders niettemin slechts over eenen voet klagen en niet- schijnen te bemerken , dat ook aan den anderen voet een soortgelijke misvorming bstaat.

ACHTTIENDE GEVAL. Spasmodische contractie der spieren van den regter antibrachium.

Deze waarneming betreft eene vrouw, A. G., oud 32 jaren. Op haar tiende jaar, kreeg zij eenen aanval van Paralysis der regter bovenste extremiteit, die wel is waar na zeven maanden wederom verdween, doch de gezegde contractie terug liet. Ook deze lijderes is behebt met stamelen en Fatuitas mentis.

Na doorklieving van den biceps brachii, den Jiexor digitorum communis sub limit en den opponens pollicis, liet de kramp aanmerkelijk na. Nadat gedurende genen geruimen tijd met de applicatie van warme baden werd voortgegaan, is de kromming dermate verbeterd, dat de arm en de hand in alle rigtingen bewogen kunnen worden.

NEGENTIENDE GEVAL. Ankylosis spuria van het kniegewricht, ontstaan ten gevolge eener Gonarthrocace scrophulosa.

Vermits bij den lijder, G., genaamd en den ouderdom van 16 jaren bereikt hebbende, de scrophu-

Sluiten