Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER „PRIKKEL-THERAPIE".

INLEIDING.

De „Prikkel-therapie" is aan de orde van den dag. Men onderscheidt „specifieke" en „niet-specifieke Prikkel-therapie". Maar vaste richtlijnen in deze behandeling zoekt men nog tevergeefs, en de keuze uit de talrijke voor dezelfde aandoeningen aanbevolen prikkelmiddelen is zeer moeilijk.

Ook heerschen onder de hoofdmannen op dit gebied: Bier en Weiciiard, nog vele meeningsverschillen, zelfs over principiëele zaken.

In dit proefschrift stel ik mij voor een overzicht te geven over de wijze waarop naast de proteino-therapie, die ontstond uit de specifieke bacterio-therapie, in den loop der tijden de niet-specifieke eiwit-therapie is gekomen.

Verder wil ik aan de hand van eigen onderzoekingen het therapeutisch effect nagaan van enkele niet specifieke praeparaten bij verschillende ziekte-processen, meer in het bijzonder van yatreen en lipatreen, om ten slotte, geleid door eigen ervaring en studie der literatuur, tot een voorloopige conclusie te komen omtrent de waarde, die men op het oogenblik aan de prikkel-therapie mag toekennen.

Sluiten