Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

turen; en hiermee achtte hij bewezen, dat hier geen sprake kon zijn van een specifieke bacteriëele anaphylactische reactie. Ook hij nam waar, dat na injectie van coli-vaccin, bij typhus-patiënten, de temperatuurverhooging tot de norm terugkeerde. De genezing was hier niet bereikt met specifieke antilichamen, en in tegenstelling met Wrigiit noemde hij deze therapie: ,,Hetero-Bacterio-Tiierapie".

Het komt me voor, dat hoewel oppervlakkig beschouwd, eenige overeenkomst op te merken valt in de reactie op een typhus-vaccin-inspuiting bij een typhus lijder, en de typische cavia anaphylaxie, er toch nog meer verschillen zijn op te merken, dan de reeds gemelde specificiteit; en wel allereerst dit, dat bij anaphylactischen shock een temperatuurdaling direct optreedt. Slechts bij minimale doses van het antigeen, (die den shock niet verwekken) zou volgens Friedberger en Mita (78) een temperatuurstijging optreden, en dan na eenige uren een daling, terwijl bij de injectie van typhus-vaccin wel bijna zonder uitzondering eerst een temperatuurstijging bestaat.

Verder treedt bij een dier na het doorstaan van den anaphylactischen shock een toestand op van anti-anaphylaxie, waarbij op toediening van het antigeen geen anaphylactische shock meer optreedt.

Bij de typhus-injecties zouden de reacties van de verschillende dagen precies op die van de vorige lijken en treedt anti-anaphylaxie niet op.

Bovendien gaf de hetero-bacterio-therapie met de meest verschillende antigenen bij verschillende infektie-ziekten dezelfde gunstige resultaten.

De reactie op intraveneus ingebracht typhus-vaccin, was dus niet met de anaphylactische gelijk te stellen.

Weer was het Kraus, die op grond van zijn resultaten met hetero-bacterio-therapie (coli-vaccin bij typhus), de meening uitte, dat niet de bacteriën als zoodanig, de

Sluiten