Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze laatste toestand zou volgens hem een zekere overeenkomst hebben met gebrek aan receptoren. Het zou hier gaan om een nieuwe groep van genezingsprocessen, waarvan het wezen zou gelegen zijn in een veranderde reactie van het organisme. Inplaats van parasitotroop stelt hij voor de benaming: ergotrope therapie.

Lüdke (18) bracht aan het licht, dat ook met eiwitten van niet bacteriëelen aard, dezelfde reacties als boven beschreven, verkregen konden worden.

Hij werkte met 2 pCt. en 4 pCt. oplossing van deuteroalbumosen intraveneus, en bericht van 22 lijders aan febris typhoidea, die hij in de tweede tot derde week van hun ziekte behandelde. Bij 7 dier lijders zag hij critische temperatuurdaling na de eerste injectie, bij 19 totaal een ongetwijfeld gunstige beïnvloeding; in drie gevallen absoluut geen beïnvloeding van het ziekteproces. Recidieven kon hij niet voorkomen. Met de critische temperatuurdaling kon hij een verbetering van den algemeenen toestand constateeren, terwijl miltzwelling en roseolen nog aanwezig waren.

Galambos (22) verkreeg bij 25 gevallen in 50 pCt. critische „genezing", na 4 pCt. deutero-albumosen-inspuiting. Ook zag hij hierbij een half uur na de injectie sterke koude rilling, temperatuurstijging tot 41°, daarna temperatuurdaling (critisch of lytisch), juist als met Besredka's vaccin.

Saxl (19) kreeg dezelfde reacties van stijging van temperatuur met koude rilling, gevolgd door daling met zweeten, crisis en lysis, na intramusculaire injectie van 5—10 cc melk in den biceps. Van 30 gevallen gelukte het hem op deze wijze, er 14 koortsvrij te maken.

Hij ging er toe over den invloed van koortsverwekkende middelen bij gezonden en koortsenden na te gaan, door inspuitingen van steriele melk in den biceps. Hij onderscheidde hierbij een stabiel type, waarbij de lichaams-

Sluiten