Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

serum als zoodanig. Hoe hooger geconcentreerd hetpraeparaat is, des te minder wordt geïnjicieerd. Dit zou mogelijk een reden zijn, waarom schijnbaar de moderne sera soms van minder goede werking zouden zijn dan de vroegere praeparaten.

Sciimidt was een der eersten, die op grond van gelijksoortige resultaten verkregen met iso-vaccins, heterovaccins en melk, bij de behandeling van typhus abdominalis en andere infectie-ziekten, den nadruk legde op de nietspecificiteit van het effect verkregen door parenteralen toevoer van eiwitlichamen. Hij wees op de gelijkwaardigheid van reactie en resultaat bij het gebruik van isovaccins, hetero-vaccins en melk.

Sciimidt vereenigde deze wijze van behandelen in het begrip: Proteino-Tiierapie.

Sluiten