Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werking op bloedbeeld en stikstofuitscheiding na. Zoovonden zij, dat de hoofdzakelijk uit mono-aninozuren bestaande proteinen, zooals pepton, caseine, edestine, voor het organisme praktisch niet toxisch waren, daarentegen de diaminozure complexen als histonen en protaminen zeer toxisch.

Verder zagen zij dat samengestelde proteinen, als nucleoproteinen, haemoglobine enz., bijna ongiftig waren, terwijl de afzonderlijke componenten (globin, histon, protamine) zeer toxisch waren. Zij stelden dit vast bij proeven op dieren, waarbij zij op aanvankelijke temperatuurverhooging den dood zagen volgen.

De splitsingsproducten van eiwit, zijn volgens hen onderling verschillend in hun werking op het organisme. De temperatuurverhooging, optredend na een inspuiting van bacteriëel eiwit, achtten zij door de samengesteldheid van de onderdeelen, geen maatstaf, om daaraan die reactie te toetsen, en zeker niet, om alleen uit dat onderdeel te besluiten tot onderlinge gelijkwaardigheid van de verschillende bacterio-proteinen.

Het is onnoodig den nadruk te leggen op het feit, dat het niet aangaat om van één symptoom, zooals de hyperthermie, alle verschijnselen, zooals ze zich bij proteineinspuitingen voordoen, afhankelijk te stellen, en opvallend te meer is het, dat steeds een of ander verschijnsel op den voorgrond gebracht werd, waaruit de andere verklaard moesten worden.

Onderzoekers, die de veranderingen in het leucocytaire bloedbeeld en wel leucocytose na aanvankelijke leucopenie, zagen optreden, meenden in deze leucocytose het verschijnsel te moeten zien, dat de gunstigewerking moest verklaren. Vooral Gay (35.) zag in de hyperleucocytose, nagegaan door typhus-vaccin-inspuitingen bij, tegen typhus immune konijnen een specifieke reactie.

Sluiten