Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in een acuut stadium te brengen, aan welk acuut stadium, zich genezing aansloot.

En juist deze verhoogde reactie in den haard, wilde hij bereiken. Hij verkreeg die, niet alleen door parenteralen toevoer van bloed, maar ook met niet eiwithoudend materiaal.

Voor het verklaren van deze haardreactie grijpt hij terug naar de theorie van Virciiow.

Volgens Virciiow, gaat aan iedere levensuiting een opwekking daartoe vooraf. Deze opwekking noemt hij „Erregung" of „Reiz" (synoniemen). Deze prikkel krijgt de levende stof van buiten af toegevoerd; hij bewerkt een passieve verandering, zonder dat de materie in zijn bestaanden vorm vernietigd zou worden. Op deze verandering volgt een actief proces, zijnde de praestatie van de materie, waaraan Virciiow op grond van het feit levend-zijn, een zelfstandig reageeren toekent.

De reacties van de levende stof door die inwerkingen van buiten af, zijn van drieërlei aard:

functioneel (hieronder alleen te verstaan, contractie, innervatie, of secretie.

nutritief (trofisch).

formatief (plastisch).

Al naar de intensiteit van den prikkel, kan één van deze reacties op den voorgrond staan. Volgens Virciiow zullen geringe prikkels meer functioneele reacties opwekken, sterkere werken op de nutritieve werkzaamheid, nog sterkere geven formatieve werkingen, de sterkste dooden.

Onder prikkel verstaat hij alle mogelijke toestandsveranderingen, die, welke de physische of chemische oorzaak ook zij, in de cel opgewekt worden.

De prikkelbaarheid is niet alleen een eigenschap van spieren en zenuwen, zooals oorspronkelijk door Brown

Sluiten