Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd aangegeven, maar van alle cellen en haar levende derivaten.

De prikkelbaarheid is een criterium van het leven. Zij stelt een bepaalde physische of chemische constitutie van de cel voorop, waar de prikkel op aangrijpt, om de werkzaamheid van de cel te ontplooien.

Het grondbegrip van de causaliteit: actie en reactie wordt op de levende cel overgebracht als actie en reactie, en de reactie is niet als iets passiefs, zooals in de nietorganische natuur, maar een specifieke werking van de levende stof. Al naar de intensiteit van den prikkel kunnen functioneele, nutritieve en formatieve uitwerkingen ervan het gevolg zijn.

Zoo ziet Bier bij zijn bloedtransfusies op grond van vermeerderde werkzaamheid van klieren en spieren. functioneele — op grond van gewichtstoename: nutritieve — op grond van nieuwvorming van bloed, celdeeling en vermeerdering van ontsteking: formatieve inwerkingen.

Al deze biologische inwerkingen zijn tot reacties op prikkels terug te brengen, en een nieuw woord als „Protoplasma-aktivierung", acht hij ten eenen male overbodig voor de verklaring.

Liever blijft hij bij begrippen die door Brown— Virciiow tot algemeene geworden zijn en als zoodanig spraakgebruik gekregen hebben.

Weiciiardt zegt: Protoplasma-aktivierung kan leiden tot verhoogd prestatievermogen.

Virciiow zegt: de opwekking tot verhoogde werkzaamheid noemen wij een prikkel.

Maar behalve het gevaar, dat het woord „Protoplasmaaktivierung" de terminalogie van Virciiow zal \ erdringen, ziet Bier er een niet minder groot gevaar in, dat door dit nieuwe begrip ook zijn „Heilentzündung" en ,,Heilfieber" op den achtergrond zullen geraken.

Sluiten