Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Röntgenonderzoek: (Dr. Arisz) samenvatting: maag met zeer groot ulcus bij maaghoek. Kleine curvatuur sterk afwijkend door groote nis.

In verband met slechten voedingstoestand, wordt geen rigoreuse voedselonthoudingskuur toegepast, maar krijgt patiënt van stonde af aan: 1000 cc. melk, opklimmend tot 1500 cc., 500 cc. kalkwater, dalend tot 0, en twee eieren.

12 dagen na opname, (subjectieve klachten inmiddels verdwenen, en benzidine-reactie in de faeces negatief geworden), wordt getracht met yatreen 4 % subcutaan geïnjicieerd, een reactie in het ulcus te verkrijgen.

In regelmatige intervallen van 3—5 dagen worden patiënt ingespoten: 0,2—0,4—0,7—1—1£—2—2£—2J—3—4—5—5—7—7 cc.

Geen enkele maal werd een onaangename nevenwerking van deze injecties bespeurd, maar ook geen enkele maal werd in aansluiting aan de injecties geklaagd over pijn in de maag. Een algemeene reactie werd nooit waargenomen.

De reactie op het longproces wordt bij de longaandoeningen besproken, maar reeds hier wil ik opmerken, dat het opgeven van een groote hoeveelheid sputum na een injectie als uitdrukking van een prikkelwerking op het longproces, nooit met zekerheid werd waargenomen. De hoeveelheid daalde geleidelijk.

De gewichtstoename bedroeg 7 K.G. in drie maanden, hetgeen ook wel zonder injectie bereikt zou zijn; van een vermeerderd hongergevoel na een injectie, van het ontwaken uit een verkwikkenden slaap enz., werd geen enkele maal iets waargenomen.

Vóór ontslag werd patiënt nog eenmaal röntgenologisch gecontroleerd, waarbij als samenvatting gegeven werd, dat het beeld niet veranderd was in den zin van toenemend defect, eerder in den zin van toenemende spasmus, maar de groote nis is niet meer te herkennen.

Patiënte B., oud 52 jaar, vrouw.

Sinds 7 jaar last van op onregelmatige tijden optredend braken van een kleine hoeveelheid eten, waaraan wel eens een spoortje bloed bemerkt zou zijn. Braakt nu wel één maal per week.

Sinds een jaar is hierbij gekomen: pijn in de maagstreek, korten tijd na voedselgebruik optredend, zoodat ze aanhoudend met de handen op de maagstreek drukte, hetgeen verlichting gaf.

Last van ructus en zuur.

Vroegere ziekten onbekend, familie niets bijzonders.

Overgenomen na zes dagen verblijf op de chirurgische afdeeling,

Sluiten