Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Patiënt B kreeg eveneens yatreen inspuitingen, maar hiernaast een „strenge" ulcus-kuur.

Beide patiënten waren klachten-vrij vóór de injectieperiode begon en hielden bedrust. Zij zijn klachten-vrij gebleven tot ontslag. Geen enkele maal werd in aansluiting aan de injecties een haard- of algemeene reactie waargenomen.

Over het resultaat kunnen we kort zijn:

een klinische genezing werd bereikt, maar klachtenvrijheid bestond reeds vóór de injectie-periode;

een anatomische genezing is op grond van het resultaat van het röntgen-onderzoek zeer twijfelachtig.

Dit deed mij besluiten bij de volgende patiënten novoprotine intraveneus in te spuiten.

Het verloop van de verschijnselen bij patiënt C, die 7 dagen na ontslag, geopereerd moest worden, rechtvaardigt geen groot enthousiasme. Een algemeene reactie werd met de novoprotine inspuitingen (althans wat de eerste twee betreft) waargenomen. Zij kenmerkte zich voor den patiënt als van buitengewoon onaangenamen aard, met gevoelens van hoofdpijn, verlies van eetlust, algemeen ziekte-gevoel enz., en hield bij tweede injectie gedurende twee dagen aan. Zij ging vergezeld van temperatuurstijging. Kort na injectie werd een leucopenie waargenomen. De „gewaltige Umstimmung im Vegetatieven Nervensystem" van Pribram had voor patiënt geen andere dan onaangename gevolgen, terwijl ze zich zeker niet alleen ,,im Vegetatieven Nervensystem" afspeelde.

Indien we aannemen, dat oorspronkelijk slechts één zweer aan het duodenum zich bevond, zouden we meteen de conclusie kunnen maken, dat zelfs tijdens novoprotinebehandeling zweervorming op kan treden.

Wat patiënt D betreft: de klachten waren tijdens zijn behandeling die gepaard ging met zeer heftige algemeene reactie op de eerste twee inspuitingen, sterk verminderd,

Sluiten