Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betes. Zij gingen dit na voor caseosan en melk bij 9 gevallen van diabetes. In één geval kregen zij zelfs den indruk schade toegebracht te hebben.

De daling van het bloedsuiker-gehalte mag onder invloed van proteine-inspuitingen in geringe mate aanwezig zijn, therapeutisch zou ze niet te gebruiken zijn.

Ik heb nagegaan of met yatreen als „Reizmittel" geïnjicieerd een invloed op het bloedsuikergehalte aangetoond kon worden.

Bij drie patiënten, die onder invloed van een constant dieet geen suiker meer in de urine uitscheidden (en geen insuline kregen), werd eerst de bloedsuiker nuchter bepaald volgens de methode van Mac Lean. Daarop werd 3 cc yatreen 4 pCt. intramusculair ingespoten, waarna de eerste twee patiënten 25 Gram glucose opgelost in 100 water, de derde een ontbijt bestaande uit 17 KHDR, 19 Eiwit en 68 Vet, toegevoerd kregen.

De bloedsuiker werd bepaald \—1—IJ—2—2|—3 uur nadat het ontbijt genuttigd was.

Den dag vóór deze bepalingen was er een aan voorafgegaan, waarbij onder dezelfde omstandigheden de bloedsuiker werd bepaald, met dat verschil, dat dien dag geen injectie werd gegeven. In de schemata, zie pagina's 57, 59 en 61, is met rood aangegeven het verloop van de bloedsuikerkromme op den dag van injectie, met zwart, het verloop zonder injectie.

Wanneer we deze krommen bezien, kunnen we over het therapeutisch effect kort zijn: nihil.

Deze volkomen negatieve resultaten mogen bewijzen, dat althans van yatreen geen invloed op de diabetes is te verwachten.

Voor zoover bekend, zijn ook andere prikkelmiddelen weinig, of zeker niet werkzaam.

Het ontbreken van een „haard" bij de diabetes zal hiermee in direct verband staan.

Sluiten