Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T.b.c. kwam in de familie niet voor.

Bij opname maakte patiënt een weinig zieken indruk, pols 84, reg. en aeq.,

temperatuur 38,3° (rectaal).

Aan den mond eenige korsten van indrogende herpes.

Cor, abdomen en reflexen niet afwijkend.

In de longen: percutorisch geen afwijkingen, auscultatorisch beiderzijds ruw ademgeluid met hoorbaar, maar nergens bronchiaal expirium, met diffuus brommende en snorrende rhonchi, en ook eenige vochtige crepitaties, vooral in de onderkwabben.

In de urine met s.g. 1017, is de kookproef zwak pos., en urobiline vermeerderd. Het sediment bevatte geen afwijkingen

Sputum t.b.c. neg.

Verloop: vanaf vijfden dag na opname apyrexie. Therapie bestond uit: vijf dagen na binnenkomst 2 cc 4 % yatreen, vijf dagen later 3 cc, vier dagen daarop 2 cc yatreen-caseïne (zwak), en zes dagen later 3 cc yatreen caseïne (zwak). Subcutaan geïnjicieerd.

Invloed op temperatuur werd niet waargenomen. Invloed op sputum evenmin wat de yatreen 4% betreft. Tijdens de yatreen-caseïne therapie steeg de hoeveelheid sputum, die daarvoor 35—45 cc bedroeg per 24 uur, tot 85 cc, om daarna in drie dagen tot 0 te dalen. Bij ontslag gaf patiënt niets meer op, maar waren nog in beide onderkwabben fijne crepitaties hoorbaar.

De sputumvermeerdering op de injecties van yatreen-caseïne zou als haardreactie op te vatten zijn.

Ontslag volgde in zeer veel verbeterden toestand.

Hier zagen we drie gevallen van acute longaandoeningen.

Bij Ai en A2, die gemiddeld 6 dagen ziek waren, voordat zij onder behandeling kwamen, en waar direct begonnen werd met injicieeren van een geringe hoeveelheid yatreen, werd van een gunstige werking van de inspuitingen op het proces niets gemerkt. Haard-, noch algemeene reactie, werden waargenomen. We mogen ons echter wel afvragen, of de prikkel van het yatreen bij deze acute aandoeningen niet te zwak geweest is.

Bij A3 is met injicieeren begonnen bij normale temperatuur, om verbetering te brengen in de chronische bronchitis, waar hij al jaren lang de verschijnselen van had. Een

Sluiten