Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ad. C.

Patiënt R7, man, oud 24 jaar.

Duur van het ziekte-proces 5£ jaar, met in dien tijd herhaaldelijk perioden van werken op kantoor, afgewisseld met sanatorium en verpleging thuis.

Reden voor opname in het ziekenhuis: toenemende zwakte, vermeerderd hoesten met veel opgeven en aanvallen van benauwdheid. Is heesch geworden.

Aard van het proces: beiderzijds noduleus-cirrhotisch met in beide bovenkwabben cavernen.

Complicatie: larynxtuberculose met ulcus op arythaenoid.

Bij opname maakte patiënt een zieken indruk, met temperatuur van 39.4° (rectaal), pols 120, regulair en aequaal.

Cor, abdomen en reflexen zonder afwijkingen.

Urine kookproef zwak pos, reductie negatief, urobiline vermeerderd, indican positief. Microscopisch een enkele hyaliene cylinder en enkele leucocyten.

Bloed: Hgl. (Sahli) 71, erythrocyten 4.670.000, kleurindex 0.95, leucocyten 9800, waarvan:

jong-

staafk staafk. segmentk. lymphoc. eosinoph. monoc. 0 % 9 % 67 % 181 % % 3 %

Sedimentatie-snelheid: na een uur 86, na twee uur 109 S: 70.

Sputum: t.b.c. pos.

Verloop: koorts remitteerend tot 38°.5, pols 100—120.

Hoeveelheid sputum 15—20 cc. Dit alles gedurende 2 maanden met vermeerdering van lichaamsgewicht 1.6 K.G.

Bij dezen stationnairen toestand zal geprobeerd worden met lipatreen verbetering te brengen. In 16 weken krijgt patiënt subcutaan toegevoerd: 0,2—0,3—0,5—0,8—1—1,2—1—1,5—1,5—2—2 cc. Een algemeene reactie trad niet op.

De gewichtstoename die daarvóór in twee maanden tijd 1,6 K.G. bedragen had, bedroeg nu in 4 maanden 6 ons. De hoeveelheid sputum bleef schommelen om 20 cc. Een haard- of algemeene reactie

Sluiten