is toegevoegd aan je favorieten.

Over "prikkel-therapie"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

endotheliale systeem enz.; een bevredigende oplossing gegeven.

Men is het er nog niet over eens, of de keuze van het prikkelmiddel onverschillig is, of dat bepaalde middelen voor bepaalde aandoeningen moeten worden gekozen. Evenmin bestaat er overeenstemming of bij bepaalde aandoeningen sterke algemeen reacties gewenscht zijn of niet. Wel weet men, dat bij longtuberculose in ieder geval koorts-reacties moeten worden vermeden. Maar terwijl Von den Velden e.a. meenen, dat somtijds flinke reacties noodig zijn, wil men een goed therapeutisch effect bereiken, b.v. bij typhus, zien anderen (Zimmer) meer heil in een doseering, die geheel beneden die dosis blijft, welke een algemeene reactie opwekt („Schwellenreiz-Therapie"). De overstelpende hoeveelheid der niet-specifieke prikkelmiddelen, die onder de meest verschillende namen als „Organ-unspezifisch", „das Mesenchym in seine Tatigkeit anregend", „neurotrop eingestelltes Praeparat" enz., wekken verwachtingen, die voorloopig een goeden grond missen. Geen enkel dezer praeparaten waarborgt een goed therapeutisch effect, met uitsluiting van mogelijk nadeelige gevolgen.

De „prikkel-therapie" verkeert nog in het stadium der proefneming, en het lijkt mij daarom gewenscht, haar aanwending nog tot de kliniek te beperken. Want nauwkeurige observatie is noodig, wil men niet onverhoopt een nadeeligen invloed op het proces uitoefenen.