Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook slechts grondig in de werken te bestuderen, die over dit onderwerp handelen. Zal ik eindelijk nog over de moeilijkheden der kunstbewerking spreken? In het algemeen zullen deze den heelkundige niet van dezelve afschrikken ; maar ook de resectiën vorderen van den operateur niets meer, dan dat hij koelbloedig zij en bekwaamheid bezitte.

Wanneer ik nu hier de resectiën onbepaald de voorkeur heb gegeven, zoo wensch ik daarmede toch niet den schijn op mij te laden, alsof ik een blinde vereerder derzelve zij. Integendeel geloof ik, dat deze kunstbewerkingen , evenzeer als zij eenerzijds te zeer verzuimd zijn, aan den anderen kant ook te onberedeneerd kunnen worden uitgevoerd en ook wel door enkelen zijn verrigt, en dat, ten opzigte van het doen van resectiën, tegenwoordig niets noodzakelijker is, dan uit de feiten met de meest mogelijke naauwkeurigheid de omstandigheden te bepalen, onder welke zij werkelijk heilzaam kunnen zijn. In dit opzigt verdient aan den eenen kant het deel, waaraan de resectie zal gedaan worden, eene ernstige overweging; want niet aan alle gewrichten en bij hetzelfde deel niet onder alle omstandigheden, is de resectie boven de amputatie te verkiezen. Aan den anderen kant vereischt de ziektetoestand, waarvoor de operatie moet gedaan worden, en bepaaldelijk hare verhouding tot het geheele organisme de zorgvuldigste beoordeeling, in hoe verre voor hetzelve in het algemeen eene kunstbewerking, het moge eene amputatie of resectie zijn, werkelijk nuttig en heilzaam wezen kan. Het is eene niet te betwijfelen daadzaak , dat etterachtige besmetting van het bloed en de longknobbels eene betrekkelijk zeer veelvuldige oorzaak van den dood na resectiën geweest zijn, en

Sluiten