Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afhankelijk zijn ; de uitzaging van het been had echter in zoo verre iets eigenaardigs, dat een niet groot stuk in onmiddelijlce nabijheid van den oogappel moest worden doorgezaagd. Bij gelijktijdige resectie der bovenkaak opereert men in eene langere lijn, en heeft dus eene vrijere beweging voor het instrument. 33i] afzonderlijke resectie aan den oogkuilsrand gebruikte Dietz in een geval behalve het osteotoom den beitel; deze schijnt echter wegens de schudding, die hij te weeg brengt, in de nabijheid van den oogbol bedenkelijk, en eene mesvormige zaag, die dezelfde heelkundige in een tweede geval bezigde, moet hier, waar eveneens wegens den oogappel geene regte speelruimte is, moeijelijk te handteren zijn. Met de klokvormige zaag van Mahti \ , waarvan ik gebruik maakte, is de kunstbewerking daarentegen zeer gemakkelijk en de . oogappel blijft daarbij voor iedere beleediging beschut; ik houd ze daarom in dit geval voor het doelmatigst werktuig , dat ook bepaaldelijk hier boven het osteotoom te verkiezen is.

RESECTIEN DER ONDERKAAK.

Ik deel hier 7 gevallen van deze kunstbewerking mede en laat die door eenige beschouwingen volgen, die minder betrekking hebben op het handdadige van deze resectie, dan wel op de voorwaarden, waaronder zij doelmatig is, op hare sterfteverliouding en andere, tot de voorzegging en de therapeutische waardering eener kunstbewerking behoorende punten, alsmede op het verband, dat de verschillende soorten dezer operatie tot elkander hebben.

Sluiten