Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel slechts langzaam voort; er vormden zich wel enkele gezwellen, bepaaldelijk onder den regter jukboog, ook kwamen zij wel tot verweeking en braken door, maar er ontstond hier geene verwoestende verettering, ja de openingen der zweren sloten zicli weder van zelf en deze knobbels schenen dus , eveneens als eene herhaald ontstaande zuchtige zwelling van het regter onderste ooglid, hoofdzakelijk van eene terugwerking der aan de ontaarding grenzende zachte deelen afhankelijk te zijn. De watervaatsklieren onder de kaak zwollen niet. De algemeene toestand bleef langen tijd goed, doch nu en dan ontstond er vermeerderde stoelgang, die bij het gebruik van columbo, cascarilla, ratanhia nalieten, daarna echter hardnekkiger werden en mede tot de ondermijning der krachten bijdroegen, waaraan de lijder den 25 April 1845, dus langer dan 1 jaar na de laatste resectie bezweek.

Eij de lijkopening vond men in de bovenste longkwabben verkalkte tuberkels, in de onderste vele kleine, vloeibaren etter bevattende holten; het darmslijmvlies deed zich op sommige plaatsen zeer rood voor; overigens waren de inwendige organen volkomen gezond. De kankerachtige ontaarding had zich aanmerkelijk uitgebreid, doordien zij zich over de regter zijde der geheele mond- en 6en gedeelte der keelholte uitstrekte en, met vrijlating van enkele plaatsen , het slijmvlies aan de lippen , de bovenkaak, het gehemelte , de choanae en in de keel in eene dikke, klonterige , witachtige, hier en daar paarlglanzende massa had omgevormd. Deze omvorming was van eene zelfstandigheid afkomstig, die in den vorm van aanmerkelijk in grootte verschillende knobbels onder het slijmvlies was afgezet en hier en daar meer oppervlakkig te voorschijn

Sluiten