Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die in de onder het slijmvlies en de huid gelegene weefsels ontstaat, zeer hard is, en zich later uitbreidt, verweekt cn in verettering overgaat, met een woord, uit een' scirrhus; dit is het eigenlijke kankergezwel, carcinoma simplex (fibrosum) en recticulare. Eene andere soort van carcinoma daarentegen in dp huid of het slijmvlies, vangt met met een' diep liggenden knobbel aan, maar met eene wrat, een' tuberkel, eene vlek of eene gespleten, schilferige plaats, die zich uitbreidt en terwijl zij hare opperhuid verliest, in eene abnormale afscheiding, in verzwering overgaat. Men heeft dit gebrek, deels daar het aan zich zelf overgelaten steeds voortgaat, deels daar het alle dynamische middelen hardnekkig weerstand biedt en vernietigd of weggenomen moet worden, tot de kankerachtige gerekend, maar de oplettende praktische geneesheer heeft het sedert geruimen tijd onder de benaming van carcinoma cutaneum van het eerst vermelde gebrek onderscheiden. Ongetwijfeld worden door deze benaming ontaardingen van geheel verschillenden aard verstaan en deze hebben in onderscheidene gevallen voorzeker met eigenlijk carcinoma geene de minste overeenkomst. Daaronder herinner ik mij eene omvorming van het slijmvlies der lippen, die de grootste gelijkheid en overeenkomst heeft met de bij ichthyosis plaats hebbende verandering der huid, maar volgens gebruik en wegens hare hardnekkigheid met den naam van cancer cutaneus labii bestempeld werd. Zij komt, volgens de meer naauwkcurigc ontleedkundige en miscroscopische nasporingen , welke I>. H. v. Meckel van zoodanige door mij geëxstirpeerde ontaardingen heeft in het werk gesteld, met de tumeur epidermique overeen, welke Lebert onder het hoofdstuk lip- en aangezigtskanker beschrijft, als ook met de

Sluiten