Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog naauw keuriger en reeds vroeger door Ecker (Medicin. Vierteljahrschrift van Roser en Wündeiilich III. p. 380; alsmede Chelius, Handbuch der Chir. 6e uitg. II. § 2418) beschrevene hypertrophie van het natuurlijk weefsel der lippen. Dit was dus een ziektevorm , die van den werkelijken lipkanker bepaald kan afgescheiden worden ; doch niet steeds heeft zij die kenmerken, die wij aan carcinoma cutaneum toekennen, veelmeer is in andere gevallen eene overeenkomst met kanker aanwezig, die zich daardoor bepaald te kennen geeft, dat een overgang tusschen huidkanker en het ware carcinoma plaats heeft, welken ik herhaaldelijk en nog vrij onlangs allerduidelijkst heb waargenomen (*). De huidkanker komt het veelvuldigst aan

(*) Lebert onderscheidt drie aandoeningen, die men als kanker der lippen, wang en van het aangezigt in het algemeen beschreven heeft, namelijk de vermelde tumeur epidermiquc, den eigenlijken kanker, die zich onder de huid als knobbel ontwikkelt (volkomen zoo als ik hem boven van den zoogenaamden cancer cutaneus heb onderscheiden) cn een ulcère cancroide, die ook niet in werkelijk carcinoma bestaat; deze ben ik gewoon als ulcus phagedaenicum aan te duiden en heb ik vaak waargenomen , maar nooit aan de lip, of op ccnige wijze, dat zij voor mijn bovenvermeld onderzoek in aanmerking kon komen. Deze onderscheiding van Lebert kan ik dus niet als volledig beschouwen, veeleer blijven er nog ontaardingen overig, die onder den vorm van huidkanker zich voordoen en niet onder die 3 rubrieken kunnen gebragt worden. Wat Rokitanski epitheliumkanker noemt, schijnt niet anders te zijn, dan het epidermis- en cpitheliumgezwel. Hij brengt het gebrek echter tot de carcinomata, daar het toch in vele gevallen , bij volkomcne overeenkomst in zijne morphologische cn chemische eigenschappen, in al zijne verschijnselen geheel met de kankersoorten overeenstemt, terwijl het dikwijls een geheel plaatselijk lijden is, — hetgeen ik slechts in dien zin kan opvatten, dat de onder den vorm van huidkanker zich vertoonende ontaardingen toch een, tot nog toe niet door de ziektekundige ontleedkunde en nog

Sluiten