Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontstond ettervorming binnen de ader, met hare gevaarvolle toevallen. Wanneer bij de exstirpatie van gezwellen aan den hals, de ader gewond en onderbonden werd, was zij te voren menigmalen reeds door het gezwel gedrukt, zelfs gesloten geweest, zoo als in een geval, dat Simpson (*) mededeelt, en de onderbinding bleef daarom zonder nadeelige inwerking. Simmons (**) onderbond de eveneens bij exstirpatie van een halsgezwel verwonde strotader, zonder dat de minste hersentoevallen ontstonden, en Morgan (***), die de onderbinding wegens eene verwonding , door eene poging tot zelfmoord te weeg gebragt, verrigtte , nam slechts voorbijgaande „ nerveuse verschijnselen" waar; doch in beide gevallen had eene hevige bloeding plaats gehad en daardoor was niet slechts voor het oogenblik de bloedmassa in de hersenen zeer verminderd, maar ook een sterker bloedtoevoer naar dezelve tot zoolang belet, dat zich de afleiding des bloeds door andere aderen kon herstellen. Meer opheldering geeft eene waarneming van Wattmann (****); deze had in de regter v. jugularis gesneden en er was lucht in dezelve binnengedrongen; daarom deed hij de door hem daarbij aanbevolene zijdelingsche onderbinding der ader. De van de toetreding der lucht afhankelijke toevallen waren volkomen voorbij; doch nu ontstond er verlamming van den arm en het been der tegenovergestelde (linker) zijde, en na 24 uren pijnen en krampachtige bewegingen in dez? deelen, welke na 3 dagen te gelijk met

(*) Zie Hodgson , Kranhheiten der Arteriën und Venen, pag. 5i5.

(**) Ibid. pag. 546.

(**") Oppende im's Zeitschrift V. Heft 3.

[****) Sickeres Ileilverfahren beim Lufteintritt in die Venen. Wien 1843, pag. 103 , 114.

Sluiten