Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

medegedeeld, één , waar bij eene instorting van kanker in liet been zelf een knobbel bestond, die zich van uit de over het algemeen verdikte onderkaakszenuw ontwikkeld had, en een tweede, waar eveneens bij eene instorting van kanker hevige, het beloop der zenuw volgende pijnen aanwezig waren en eene ontaarding der zenuw werd vermoed, waaromtrent echter, evenmin als van de ontleedkundige bevinding, iets nader wordt vermeld. De bewering van Jaeger moge voor enkele gevallen juist zijn en de zenuw steeds eene bijzondere oplettendheid verdienen, doch ik heb bij alle opmerkzaamheid op dit onderwerp, zelve nooit eene waarneming gedaan, die zulk eene verspreidingvan den kanker langs de zenuw bevestigde, terwijl ik evenmin elders eenen toereikenden, op ervaring gegronden steun vindt, om de door Jaeger aanbevolene uitgebreide resectie geregtvaardigd te houden, wanneer geene stellige bewijzen van verbreiding der kwaal mij daartoe nopen. Daarentegen moet ik op een ander deel opmerkzaam maken, langs hetwelk zich de kankerachtige ontaarding onder sommige omstandigheden bijzonder gaarne schijnt voort te planten, dat is in de tandkassen en langs het haar bekleedend vlies (beenvlies der tandkassen). Dit heb ik herhaalde malen -waargenomen, zoo bepaaldelijk in die gevallen, waarin de 3c, 4'- en 5e der medegedeelde resectiën gedaan werden. Deze ontaarding van het tandkasvlies , waardoor dit eene voor het gevoel als het ware sponsachtige hoedanigheid aanneemt, heeft eerst los worden , dan uitvallen der tanden, eindelijk verdwijnen der tandkassen ten gevolge; dit kan plaats hebben, zonder dat eene soortgelijke ontaarding van het tandvleesch aan de voorvlakte der resp, tandkassen was ontstaan. Men

Sluiten