Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schap als gewrichtsvlakte beroofd, zoodat deze waarneming met die, welke ten opzigte van het elleboogsgewricht gedaan is, kan overeengebragt worden. In vele gevallen vind ik uitdrukkelijk aangemerkt, dat er eene grootere bewegelijkheid van het schouderblad was ontstaan, zoo als in die beide, waarin Jaeger de kunstbewerking met gelukkig gevolg heeft uitgevoerd; zou dit niet als een teeken te beschouwen zijn, dat zich, in weerwil dat ons het tegenovergestelde toeschijnt, eene ankylosis, ofschoon geene beenige gevormd heeft ? Genoeg; dit is een punt, dat voor toekomstige schouderresectiën de bijzondere aandacht en bevestiging door eigene onderzoekingen genoegzaam verdient.

De methode, die ik in het vorige geval heb gevolgd, is in lateren tijd door de meesten en ook door mij als degene voorgesteld, die het meest algemeen aanwendbaar en doelmatig is; intusschen moet men toch toestèmmen, dat bij haar door de losmaking van den m. deltoides in den vorm van eenen vierhoekigen lap steeds eene zeer belangrijke en dikwijls veel grootere wond, dan volstrekt noodig is, gemaakt, in ieder geval de n. circumflexus humeri doorgesneden en het opperarmbeen in eene uitgestrektheid blootgelegd wordt > die geheel willekeurig, vaak ook veel te groot is en niet, zooals het moest zijn, naar gelang van den ziektetoestand gewijzigd wordt. Die methode is echter dan bijzonder ongunstig , wanneer een gedeelte des schouderblads zal weggenomen worden, waarop men bij resectie wegens caries steeds moet rekenen, want de schouderlap laat zich niet gevoegelijk, zonder zijn behoud in gevaar te brengen, verder op en over het acromium henen losmaken. De reden

Sluiten