Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een krachtvol 32jarig man (Andreas B... d uit Wormsleben) gelijktijdig met eene kneuzing der knie en eene eenvoudige dwarse breuk van het dijbeen derzelfde zijde leed. Het bovenste breukuiteinde der eenigzins beneden haar midden gebroken tibia had aan de binnen-voorzijde de zachte deelen, die eene dwarse, tot aan de kuit zich uitstrekkende gescheurde wond vertoonden, doorboord en stak 2'/. duimen naar buiten; het was gedeeltelijk van het periosteum ontbloot, V, duim boven zijn uiteinde nogmaals gebroken en zijne breukvlakte had eene eenigzins schuinsche ngtmg. Het onderste breukuiteinde lag achter het vooruitstekende, m de zachte deelen door hetzelve verdrongen, het kuitbeen was op dezelfde plaats gebroken. De fractuur bestond reeds 24 uren, toen ik den lijder voor het eerst zag, die 4 mijlen ver vervoerd en daartoe met een hulpverband voorzien was, waarbij men de wond en het uitstekende beenstuk met pluksel had bedekt. Eene pogin* tot repositie leerde dadelijk, dat deze voor als nog niet mogelijk was, en ik kon des te minder aarzelen, om het uitstekende einde weg te zagen, als hetzelve deels wegens zijne boven beschrevene gesteldheid, deels wegens den tijd, gedurende welken het had blootgelegen, toch in allen gevalle gedeeltelijk necrotisch en afgestooten zou zijn geworden. Ik schoof dus een stuk bordpapier tusschen het beeneinde en de huid en zaagde het ter lengte van l'/! dnim' d" L 200 ver het beschadigd, van het beenvlies ontbloot, en aan de repositie hinderlijk was, met eene kleine boogvormige zaag af. Nu gelukte de herplaatsing der breuk zeer gemakkelijk; ik sloot de zeer gapende wond door geknoopte hechtingen, ten einde de verwonde deelen aan de uitwendige invloeden te onttrekken, en

Sluiten