Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dige snede met de handzaag van CiiAiuuèitE weggenomen»; eveneens werd ook nog een kleiner gedeelte van den rand afgezaagd en op een paar verdachte kleine plaatsen in do nabijheid het gloeijend ijzer gezet. Nu legde ik dwars door het onderste gedeelte der wond een linnen lapje, sloeg den huidlap naar boven om en bevestigde haar in hare natuurlijke ligging door geknoopte hechtingen en hechtpleister. Gedurende 2 dagen werden na de kunstbewerkingkoude omslagen op de wond gelegd; de plaatsgrijpende terugwerking was gering, maar er ontstond eene meer scheurende pijn, bepaaldelijk des nachts , in de wond , die de verdere aanwending van koud water verbood en door opiaten werd bestreden. De wond bleek bij de sinds den 4"i dag aangelegde verbanden grootendeels door snelle vereeniging genezen te zijn; door het onderste gedeelte, waaruit het ingelegde linnen lapje werd weggenomen, ontlastte zich goede etter in matige hoeveelheid en later ook een paar kleine beenstukjes, die waarschijnlijk van de gecauteriseerde plaatsen hadden losgelaten. - In het begin van Augustus , dus 2 maanden na de kunstbewerking, was de operatiewond geheel genezen en daar ter plaatse de hiel onpijnlijk, vri j van gevoeligheid en zwelling. De lijder, die wegens de, zijne kwaal waarschijnlijk ten gronde liggende, tuberculosis sedert eenigen tijd levertraan gebruikte, was in het oog vallend krachtiger geworden en zag er welgevoed en vrolijk uit. Deze goede toestand duurde voort, en de man begon zijnen voet te gebruiken, hetgeen in liet begin met ondersteuning van eén' stok zonder pijn of hinder geschiedde en allengs nog gemakkelijker ging. In zoo verre was de man als genezen te beschouwen en de kunstbewerking tot een einde en wel tot een gunstig einde gebragt. De lijder

Sluiten