Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkleind, en ik mag met grond hopen, dat ik volkomene genezing van liet gebrek langs den ingeslagen weg zal verkrijgen.

Ten slotte deel ik liier nog eene korte beschrijving en afbeelding (plaat, fig. 1 — 3) mede van eene beenschaar, die voor resectiën bijzonder geschikt is. Het eigendommelijke van haar mechanisme is ontleend aan eene, in onze ijzerwinkels verkocht wordende tuinschaar, die Zeis reeds tot heel- en ontleedkundige doeleinden heeft aanbevolen. Ik heb dezelve eenigzins gewijzigd, naar gelang zij mij voor beenresectiën het doelmatigst toescheen, laten vervaardigen en in dien vorm, bepaaldelijk bij de pas beschrevene resectie van het enchondroma des kuitbeens, met het beste gevolg gebruikt, doordien ik daarbij zeer vaste beenmassa's, zelfs van meer dan een' halven duim dikte, met dezelve zonder moeite heb doorgesneden. Ongetwijfeld is zij ook voor de resectie der ribben , van de dunnere beenderen der ledematen, zoo als het kuitbeen, de beenderen van voorarm, hand en voet, alsmede van sommige gedeelten der onderkaak enz. zeer bruikbaar, waarvan ik mij op het lijk overtuigd heb. Zij snijdt het been glad en zonder splintering door. Hare grootste werkzaamheid verkrijgt zij zekerlijk daardoor, dat zij trekkend werkt. Yanhare beide helften is, namelijk, de eene bewegelijk en snijdend , de andere onbewegelijk en stomp ; deze laatste is aan haar voorste gedeelte matig gebogen en de holle zijde, welke naar den scherpen rand van het andere blad is gekeerd, vormt eene 2'/» lijnen breede vlakte, die van den rand, welke naar liet snijdende blad is gekeerd,

Sluiten