Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts een zeer weinig schuin beloop heeft. Dit stompe blad dient ten steun aan het snijdende en ter beschutting van de achter het been gelegene deelen. Het snijdende blad is op den rug van boven 2, van onder bijna 3 lijnen dik, en zijne scherpte wordt door allengsche glooijing van zijne buitenste vlakte gevormd. Het scharniergedeelte heeft eene spleet, waardoor eene schroef gaat, die beide bladen zoo verbindt, dat het snijdende zich op- en afwaarts kan bewegen. Bovendien zijn beide helften der schaar door eene stalen, zwak gebogene staaf vereenigd, waarvan ieder der uiteinden door eene schroef zoodanig bevestigd is, dat zij om deze wederkeerig op elkander kunnen draaijen. De staaf bewerkt, dat het scherpe blad bij het openen en sluiten der schaar op- en afwaarts glijdt; met hare bolle zijde ligt zij tegen eene, aan het been van het stompe gedeelte der schaar bevestigde veer aan, die de schaar opent. Het been der snijdende helft is achter de scharnier dubbelknievormig gebogen (zoo als fig. 1 aantoont, alwaar de schaar ter zijde gezien wordt), waardoor zijn onderste gedeelte met het andere been in dezelfde vlakte \igt en de staaf van het eene tot het andere been in eene regte lijn kan overgaan.

Sluiten