Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

PLASTISCHE KUNSTBEWERKINGEN.

Mijne bemoeijingen ten opzigte der plastische heelkunde zijn reeds gedeeltelijk bekend gemaakt (*), doch op verspreide plaatsen, alsmede in Dissertatiën mijner leerlingen. Daarbij heb ik nog een en ander te voegen en zulks wil ik in verband met het reeds medegedeelde hier doen. Vertrouwd met datgene, wat in vroegeren en lateren tijd in

(*) Neues Verfahren der Lippenbildung, in mijn klinische Zeitschrift für Chir. u. Ak. I. 3. bladz. 387 (1836).

Rhinoplastik, in Oppeniietm's Zeitschrift ƒ. d. ges. Med. Bd. 19. U. 2. 1)1.145 (1842).

Wangenbildung und Operation der Verwachsung zwischen Wange und Zahnfleisch, ter zelfder plaatse Bd. 20. H. 2 bl. 15G (1842).

Pi'euc Methode der Blepharoplastik in dc Med. Zeit. des Vereim f. Hkde in Preussen , 1842. n°. 10.

A. Dippe, Diss. inaug. de nova via rhinoplastices. Hal. 1843. L. H. Droop , Diss. in. de usu labii superioris in rhinoplastice. Hal. 1844. c. tab.

Die Rhinoplastik aus der Oberlippe, in Oppenheim's Zeitschr. B. 26. H. 2. bl. 253. (1844; mededeeling uit dc bovenstaande Dissertatie).

A. R. Brand, Diss. inaug. de septi narium restitutione chirurgira. Hal. 1845.

Sluiten