Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

focus wordt voor de dyscrasie; dat zulks het geval niet is , bewijst iedere door spaanschevlieg-pleister te weeg gebragte wond en haar genezen, zoodra de prikkelende zalf wordt ter zijde gesteld, iedere fontanel en hare gewone nutteloosheid in het bestrijden van aanwezige en het verhoeden van nieuwe kwaadsappige voortbrengsels; de brandpunten , waar eene dyscrasie zich ontwikkelt, worden door bepaalde omstandigheden te weeg gebragt en zijn niet toevallig en willekeurig. — Of bij nog bestaande algcmeene syphilis eene plastische kunstbewerking gelukken zou, daaromtrent heb ik geene eigene ervaring. Men zal ongetwijfeld zulk eene kunstbewerking wel niet verrigten, zoo lang er nog toevallen van syphilis bestaan, want het is met deze dyscrasie anders gelegen dan met scrophulosis en tuberculosis. Zij is over het algèmeen veel minder met de ligchaamsgesteldheid verbonden, dan deze en wij kunnen hare genezing beproeven , alvorens wij tot eene plastische kunstbewerking overgaan, terwijl wij zeer laat of wel in het geheel niet tot het doen der kunstbewerking zouden geraken, indien wij eene tubei'kel- of klierziekte eerst geheel wilden uitdelgen. Men kan zich echter opzigtens de genezing der syphilis vergissen, want wij hebben geen teeken, waaraan wij herkennen of eene syphilis na het 1 verdwijnen der toevallen werkelijk of schijnbaar genezen is, ik verrigtte bij eene vrouw, die ten gevolge van syphilitische verzwering eene opening in het zachte gehemelte had en van de syphilis geheel genezen scheen te zijn, de verhemelt^naad en in plaats van genezing ontstond aan de wond eene nieuwe syphilitische verzwering. Zou nu in zulke gevallen van schijnbaar genezen syphilis nimmer eene plastische kunstbewerking zijn verrigt en was daarbij

Sluiten