Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Schwöeek's aanvulling van liet bovenste ooglid (1835) Dieffenbach's methode der ooglid- en lipvorming (1835) (waarbij het vervangende stuk slechts in een' scherpen hoek verschoven en onmiddelijk naast het ontbrekende wordt uitgesneden) , mijne methode der lip- en wang vorm in"' (1836), de van mij afkomstige methode der blepharoplastiek , mijne aanvulling van eenen neusvleugel uit de bovenlip (zie later bij rhinoplastiek), v. Ammon's chiloplastice angularis enz. Bij deze handelwijze kan het vervangende stuk met zijnen moederbodem in breedere verbinding gelaten worden en het ondergaat bij de invoeging in het ontbrekende slechts eene geringe draaijing; zijne voeding komt dus veel minder, dan bij de vorige methode in gevaar , de aderlijke bloedsomloop wordt niet in hetzelve gestoord, de vreeze voor koudvuur is dus veel minder; de verbindingsbrug wordt dadelijk zoo gelegd, dat er geene tweede kunstbewerking noodig is, om ze in orde te brengen of weg te nemen. Daarentegen kan de wond, die door uitsnijding van het vervangende stuk ontstaat, als zij open blijft en in verettering overgaat, ligtelijk eenen nadeeligen invloed op den vorm van het nieuw gevormde deel verkrijgen, omdat zij er zich zoo digt bij bevindt of wel onmiddelijk aan hetzelve grenst.

De derde ondermethode bestaat daarin, dat het vervangende stuk, door eene eenvoudige beweging om de dwarse middellijn zijner brug, naar de plaats, waar het defect zich bevindt, wordt omgekanteld. Dit is die handelwijze, welke de Franschen autoplastie par soulèvement du lambeau noemen en waarvan zij de uitvin, ding aan Velpeau toeschrijven, die daarmede bij eene blaasscheedefistel eene mislukte en, zoo als het mij toe-

Sluiten