Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eindelijk deel ik hier meer uitvoerig nog een geval mede, waarbij het voordeel der hier bedoelde methode wel is waar minder duidelijk bleek, dewijl een paar oude neusvleugels hetzelve tegenwerkten, doch dat mij van gewigt schijnt te zijn, deels met betrekking tot dit laatste punt, deels wegens de omstandigheden, waaronder de kunstbewerking ondernomen werd, deels wegens de wijze, waarop ik een later ontstaan defect aanvulde. - Bij eene niet zeer krachtige, volgens haar zeggen, echter vroeger steeds volkomen gezonde vrouw van 53 jaren, (Christine N. .. .n uit Zöllwitz) vormde zich voor 1'/» jaren een tuberculeuse zwerende lupus aan de punt van den neus en regter wang, die niet snel voortging, maar thans toch het voorste gedeelte van den neus verwoest had. Er was slechts een klein gedeelte van het middelschot en aan iederen kant eene rest van den neusvleugel overgebleven; deze hadden zich echter door de plaats gehad hebbende likteekenvorming der verzweringen aan hunne binnenvlakte sterk naar binnen getrokken en daardoor was het achterste gedeelte der neusgaten zeer vernaauwd. Eene inwendige oorzaak van den lupus was niet te vinden, dezelve was van scrophuleusen, noch van syphilitischen oorsprong. Zonder voorbereidende inwendige middelen of derg. aan te wenden, werd (den 21sten Mei 1845) overgegaan tot het wegnemen der ziekelijke deelen met daarop volgende rhinoplastiek. Door wegsnijding der zwerende randen en der naast aangrenzende deelen, zooverre zij rood gekleurd of op eenige andere wijze veranderd waren, werd de neusstomp in de noodige uitgestrektheid ontbloot, daarna werden aan de binnenzijde der neusvleugels de likteekens, waardoor deze ineengekrompen waren , doorgesneden , tot

Sluiten