Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen goed gesteld en overal door adhaesie genezen, met inbegrip van liet middelschot, dat echter wat te zeer naar onderen uitstak. De voorhoofdswond granuleerde en etterde goed; op eene kleine plaats ontstond ontblooting van het been, doch dit exfoliëerde spoedig, bedekte zich met vleeschheuvels en de volkomene genezing dezer wond ging haren gewonen gang. Aan den neus vertoonde zich zeer spoedig neiging tot ineenkrimping van het vroegere overblijfsel des neusvleugels, in weerwil dat de neusgaten bestendig op de bij de kunstbewerking opgegevene wijze gevuld gehouden werden, vooral aan de regter zijde, waar bovendien de kleine, door koudvuur ontstane opening aan den neusvleugel voorhanden was. Ook de rand van dezen vleugel had zich ten gevolge der aldaar plaats gehad hebbende verettering eenigzins verkort, terwijl de andere, waaraan geene verettering had plaats gehad, zijne oorspronkelijke lengte behouden had; daarom was het regter neusgat kleiner dan het linker en de punt van den neus eenigzins naar de regter zijde getrokken. Het vooruitstekende gedeelte van het middelschot verdween, terwijl zijne etterende oppervlakte een likteeken vormde en zich zamentrok.

De opgesomde oneffenheden verhielp ik, toen ik na ongeveer 4 weken de op den vroegeren neusrug liggende en den overgeplanten lap met de glabella verbindende brug wegsneed; daarbij maakte ik van deze laatste gebruik, maar niet doordien ik dezelve naar het defect omboog en er mede verbond, maar op de volgende wijze: Nadat ik haar van de glabella met 2 gebogene zijdelingsche insnijdingen, die later door spelden werden vereenigd, had

13

Sluiten