Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitvoerbaar was, plaats; ook de naalden in de lip nam ik thans weg, daar reeds in de gaaijes, alsmede onder de om haar gewonden draden, verettering was ontstaan. De verdere hechtingen en ook de naalden, die de beide lappen op den rug van den neus vereenigd hielden, verwijderde ik in de volgende dagen, te gelijk met de korsten, waarmede zij bedekt waren.

Den 13den dag na de kunstbewerking was de toestand de volgende: De spleet in de lip is in hare geheele uitgestrektheid vast en goed vereenigd, zoodat sinds twee dagen de , na het wegnemen der naalden kringvormig aangelegde hechtpleisters konden weggelaten en de lip langer begint te worden. Op de oppervlakte der lip zijn twee, op den weg van genezing verkeerende, vlakke, etterende dwarsspleten, die van de vereenigende draden afkomstig zijn. De drie stukken, door welker zamenvoeging de neus is aangevuld, zijn met elkander en met het overblijfsel van den neus behoorlijk vergroeid. De linker aangezette lap heeft slechts aan den onder-voorhoek een gering verlies aan zijne oppervlakte door koudvuur geleden, doch is overigens in zijn geheel gebleven en thans overal met opperhuid bedekt en van een goed uitzigt. Met het neusoverblijtsel heeft dezelve zich door adhaesie verbonden tot op eene kleine plek in de nabijheid der wang, die nog ettert; zijn onderrand is volkomen geheeld en zoo afgerond, als de natuurlijke neusgatrand. De regter overgeplante lap heeft door koudvuur _ een oppervlakkig verlies ondergaan, bepaaldelijk aan zijne randen. Dit was het minst aan den bovenrand het geval, die zich overigens met den rand der neusstomp vereenigd heeft; zijne oppervlakte ettert echter nog schier in zijnen geheelen omvang, gelijk dan

Sluiten