Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene instorting van den kanker het resultaat verijdelde, in 3 gevallen werd de cheiloplastiek volgens Chopart en Celsus uitgevoerd en in het laatste eenen huidlap van uit den nek verplant, die door koudvuur verloren ging. In een der beide eerste gevallen was na de exstirpatie van den kanker het defect door eene vereeniging der methoden van Chopart en Celsus aangevuld, maar door gedeeltelijk koudvuur een driehoekig stuk verloren gegaan en nu werd ter aanvulling van dit verlies, de methode van Dieffenbach aangewend. De lijder werd den 32*ten dag na deze kunstbewerking en 7 dagen na de sluiting der gaten in de wang ontslagen, nadat een in het midden der nieuwe lip weder door koudvuur ontstaan gat gezuiverd en gehecht was geworden. Omtrent het gevolg en den vorm der nieuwe lip vernemen wij niets naders, dan dat „ in den land der nieuwe lip eene geringe gaping was overgebleven;" ook was de tijd na de kunstbewerking veel te kort, om over het resultaat een bepaald oordeel te kunnen vellen. In het andere geval was behalve de exstirpatie der zachte deelen de resectie van het middelste gedeelte der kaak verrigt; na de kunstbewerking had benevens andere ongunstige toevallen losrijting der wonden en herhaalde hechting derzelve plaats gehad. Er wordt niet vermeld, hoe de nieuwe lip er na de genezing uitzag, maar wel, dat bij het 3 maanden en 10 dagen na de kunstbewerking gevolgde ontslag van den lijder „ de beide driehoekige defecten der wangen een zoo naauw likteeken gevormd hadden, dat de huid der slaapstreek naar het aangezigt en de ooren naar voren getrokken waren, hetgeen den lijder het voorkomen van een dier gaf;" een groote baard bedekte de likteekens grootendeels. Slijmvlies ter bekleeding der nieuwe

Sluiten