Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lip had men in beide gevallen niet genoegzaam kunnen verkrijgen.

Mijne methode heb ik het eerst in het jaar 1836 uitgevoerd en spoedig daarna bekend gemaakt; ik deel hier in de eerste plaats een nieuw geval mede, waarin ik eene kleine wijziging der methode heb aangebragt.

Bij eenen landbouwer (Michael B...r, 45 jaren oud, uit Schwendau) had zich uit eene lang bestaan hebbende ontblootte plaats eene kankerachtige verzwering ontwikkeld, welke thans over de geheele breedte der onderlip en naar omlaag tot op ongeveer V» h. »/» duim van den rand der kin verwijderd over de uitwendige huid zich uitstrekte, doch daarentegen het mondslijmvlies in geringen omvang en bijzonder wemig aan de mondhoeken had aangetast. Zwelling van naburige klieren of andere teekens van deelneming van het organisme aan het gebrek bestonden niet. Daarom werd de exstirpatie van den kanker den 25st™ Junij 1846 ondernomen, en dewijl het gebrek zoo uitgebreid was, onmiddelijk daarop eene nieuwe lip gevormd, ten einde de exstirpatiewond weder te kunnen sluiten. De exstirpatie geschiedde met eene boogvormige snede, die in eene gelijkmatige kromming juist van den eenen mondhoek tot den anderen liep, maar niet door de geheele dikte der zachte deelen drong; veeleer werd eene tweede insnijding, die aan de uiteinden met de eerste zich vereenigde, achter de ontaarding door het mondslijmvlies gevoerd en daarna zoo diep doorgedrongen, dat zij overal de tweede ontmoette en het ziekelijk deel geheel was uitgesneden. Op deze wijze werd tot dekking der nieuwe lip een zoo groot

15

Sluiten