Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderrand der opening. Op die wijze was het ter oyerplanting bestemde ruitvormige huidstuk omschreven, dat met zoo veel mogelijk celweefsel van de onderliggende deelen tot op eene lijn, welke van de achtergrens der opening naar omlaag liep, werd losgemaakt, doch hier met de overige huid in verbinding bleef. Nu maakte ik de onderlip uit hare scheeve plaatsing door eene snede los , die aan het uiteinde van den rooden rand, waar deze zich met den rand van het defect vereenigdë, een' aanvang nam en door de geheele dikte der lip zoo ver schuin naar boven en binnen ging, dat de lip gemakkelijk en volkomen in hare natuurlijke ligging kon gebragt worden ; daarbij bleef met den rooden rand der lip een 2 h 3 lijnen breede streep van het witte gedeelte in verbinding. Nadat de uiteinden der beide lippen door eene hechting met elkander verbonden waren, de mondhoek aldus weder op zijne natuurlijke plaats was gebragt, eindigde het defect in de onderlip met een' schier regthoekigen wondhoek, waarin de bovenhoek van den ruitvormigen huidlap werd getrokken en vastgehecht.

Eindelijk werd de bovenrand van den lap met den bovenrand der opening en de voorrand van den eersten met de tegenovergestelde naar omlaag gaande wond door bloedige hechtingen vereenigd, die ongeveer 3 lijnen van elkander verwijderd waren.

Nadat op deze wijze de tegennatuurlijke opening was gevuld, strekte zich dus de bovenste wondlijn voorbij den mondhoek tot in de onderlip en aan en onder den rand der onderkaak bleef eene opene wond overig van den vorm eens driehoeks, welks top naar achteren, welks basis naar voren gelegen was. Deze wond werd met pluksel bedekt,

Sluiten