Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hare dankbaarheid en hare volkomene tevredenheid over den uitslag te betuigen en deze was ook voldoende voor eene oude vrouw; mij konde het niet volkomen bevredigen en inderdaad zou dezelve ook voor een coquet meisje te gebrekkig zijn geweest.

Alvorens ik eene beschouwing voeg bij deze waarnemingen, komt het mij noodzakelijk voor, om in de bijzondere geschiedenis der kunstbewerking na te zien, welke uitkomsten andere gevallen van deze operatie hebben opgeleverd. De vangst is echter daarom helaas! gering, daar men zich meestal te zeer gehaast heeft met de mededeeling van dezelve. Dieffenbach heeft zelfs, voor zoover ik weet, slechts één geval bekend gemaakt, het eerste dat hij in de kliniek van Lisfranc opereerde, doch liet is slechts tot aan de genezing der wonden medegedeeld, beslist dus niets. In een ander geval ginohet nieuwgevormde bovenste ooglid door hospitaalvertter^ ving verloren. Lisfranc en Eckstroem hebben de kunstbewerking gedaan — zoo als gezegd wordt — met goed gevolg, maar meer verneemt men niet; ook Ericke heeft ze met den schoonsten uitslag verrigt volgens een' door v. Ammon publiek gemaakten brief, die ons echter niet alleen opzigtens de verdere bijzonderheden van het resultaat maar bepaaldelijk ten opzigte van den tijd, die van af de kunstbewerking tot aan het genoemde gevolg verliep, geheel in twijfel laat. Omtrent de blepharoplastiek van Baumgarten bij behouden gebleven natuurlijken ooglidsrand strekt het berigt .zich slechts tot de eerste 8 dagen na de kunstbewerking uit. Ook van de door Ansia°ux

Sluiten