Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ooglid te bewerken en de ophooping van secreta achter hetzelve te voorkomen. Door vlijtige aanwending van omslagen met koud water werd het verband later bestendig vochtig gehouden.

Weinige uren na de kunstbewerking ontstond neiging tot braken, later werkelijk braken; dit laatste keerde na het gebruik van spijzen en van zelf vaak weder, ging met hoofdpijn, groote afmatting en zwakte tot op het punt van onmagt gepaard en verdween eerst na 48 uren na het gebruik van bruispoeder met morphium, mostaardpappen op de maagstreek, lavementen met glauberzout en andere middelen. Deze verschijnselen hadden plaats zonder opzetting en gevoeligheid der maagstreek, bij weinig beslagen tong, bragt gebrek aan eetlust en groote afgematheid te weeg en was waarschijnlijk het gevolg van aanhoudende inademing van zwavelaether, die schier een half uur lang vóór de kunstbewerking en ook nog gedurende dezelve was aangewend, zonder eene volkomene gevoel- en bewusteloosheid te hebben veroorzaakt.

Na 3 en 4 dagen werden de hechtingen weggenomen , welke het nieuwe ooglid bevestigden; dit zag er zeer goed uit en was aan den tegenovergelegen wondrand vastgehecht; slechts zeer oppervlakkig ontstond er eene geringe ettering langs de wond, die in 3 a, 4 dagen onder het aanwenden van helschen steen voor een glad likteeken plaats maakte. Eveneens was het gesteld met de gehechte plaats in het bovenste ooglid en de wondspleet aan de buitenste commissuur; deze laatste bleef echter door bewegingen, die aan het ooglid door pogingen om het oog te openen en dergelijke later werden gegeven, langer in verettering verkeeren. Buitendien ontlastte zich door het uitwendige

Sluiten