Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd verkregen, hield ik mij toch voor geregtigd, om van deze kunstbewerking een kort verslag te geven; omstandigheden , die niet door de wijze van opereren zelve werden veroorzaakt, dus niet wezenlijk zijn, verhinderden hier de tot een goed resultaat onontbeerlijke snelle genezing. Ik zal niet nalaten, om onder geschikte omstandigheden deze handelwijze weder aan te wenden, en geloof dat men door dezelve, in sommige gevallen van door likteeken veroorzaakt ectropium, genezing zal kunnen verkrijgen.

KUNSTBEWERKING YAN DEN DOOR LIKTEEKEN TE WEEG GEBRAGTEN EPICANTHUS.

Behalve de aangeboren epicanthus, welks meer naauwkeurige kennis wij aan v. Ammon te danken hebben, bestaat er ook een, die verkregen is, en deze heeft benevens eenige andere aanleidingen in het bijzonder eene slechte likteekenvorming ten gevolge van etterende wonden, koudvuur en verzweringen tot oorzaak. Ik heb denzelven zich na eene etterende wond der wang zien vormen, welke in den omtrek van het onderste ooglid door den hoefslag eens paards was te weeg gebragt; meermalen was dezelve het gevolg van koudvuur, welke door pustula maligna en erysipelas werd veroorzaakt. Deze verkregen door likteeken te weeg gebragte epicanthus onderscheidt zich van dien, welke aangeboren is, daardoor, dat dezelve slechts den binnenhoek van het eene oog bedekt en door verschuiving der huid naar den neuswortel niet verdwijnt. Men kan twee vormen van denzelven onderscheiden; de eene bestaat in

Sluiten