Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bleimorrhoische vleeschheuvels. De hevigheid en het acute ontstaan van eenen slijmvloed., maar veel meer de duur van denzelven is de oorzaak van het voorkomen van dit gebrek, waarom het vooral dan wordt waargenomen, als de slijmvloed door voortdurende uitwendige schadelijke of inwendige inleidende oorzaken langen tijd onderhouden wordt. Het gebruik van plaatselijke, zeer verschillende middelen, bepaaldelijk het cauteriseren met helschen steen kan tot het ontstaan in zoo verre medewerken , als het de daarvoor steeds noodzakelijke vernietiging der blennorrhoische ontaarding van het bindvlies te weeg brengt. Het gebrek komt echter ook voor, wanneer helsehe steen, noch eenig ander werkzaam middel is aangewend. Dit zijn omstandigheden, die allen tot eene vergelijking met pishuisvernaauwingen aanleiding geven, en welke ik niet verder behoef vooTt te zetten, maar ten opzigte waarvan moet aangemerkt worden , dat zij een verschil van beide gebreken in sommige punten geenszins uitsluit.

Als het voornaamste geneesmiddel bij deze soort van vernaauwingen heb ik de openrijting derzelve genoemd; bij dezelve is, althans in Duitschland, de allengsche verwijding door bougies het meest in gebruik. "Wij willen ons bij de beoordeeling der middelen in de eerste plaats laten leiden door de grondstellingen voor de behandeling der contracturen en door de ervaringen, die bij de behandeling van soortgelijke gebreken gemaakt werden. Ook bij andere contracturen, b. v. bij die der pezen en spieren, bij die van natuurlijke openingen, wenden wij de allengsche uitzetting aan en wij bezitten hierin ongetwijfeld een zeer gewigtig geneesmiddel; doch het valt niet te ontkennen, dat die methode langdurig is, dat zij

Sluiten