Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bilnaad geopend hadden. De pis liep thans onwillekeurig en schier geheel door de fistel af; zijn geneesheer had hem daarom , zelfs zonder een onderzoek der deelen in het werk te stellen , voor incontinentia paralytica piet inwendige middelen behandeld! Het onderzoek door middel van eenen katheter en exploratiebougie deed eene, nagenoeg 5 duimen van de pisbuisopening verwijderde, zeer naauwe strictuur kennen. Drie achtereenvolgende dagen beproefde ik de openrijting; bij de derde poging voelde ik den katheter in de vernaauwing dringen, doch ik voerde denzelven nog niet geheel door. Ik bevestigde denzelven in zijne ligging, liet hem ook door den lijder tegen de vernaauwing aandrukken en den volgenden dag schoof ik hem geheel door tot in de blaas en ontlastte eene groote hoeveelheid urine. Eerst bleef de zilveren, daarna een veerkrachtige katheter in de pisbuis liggen, en de urine ontlastte zich geheel door denzelven, en in het geheel niet meer door de fistels; deze werden echter, toen zij na ongeveer 3 weken nog niet wilden sluiten, met het mes trechtervormig verwijd, waarna hare genezing volgde. De pisontlasting, die tot nog toe onwillekeurig had plaats gehad, was van den dag, waarop het catheterisme gelukte, natuurlijk en is zulks ook later gebleven.

Een ander geval, dat vermelding verdient en tot mijne privaat praktijk behoort, is dat van eenen molenaar uit de nabijheid van Leipzig, die twee stricturen had; eene meer naar voren en geringer, de andere op de gewone plaats en naauw: er was een druiper voorafgegaan. Zij werden beiden door middel van het gewelddadig catheterisme zonder bijzondere moeite overwonnen, doch daar de man zijne

Sluiten