Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebreken gepaard, welke de beoordeeling en behandeling van liet geval zeer moeijelijk maken. Voor de genezing van deze vernaauwingen moeten wederom de grondstellingen voor de behandeling der likteekens toegepast worden. De cauterisatie kan hierbij, mijns bedunkens, niet aangewend worden; zij zou diep indringend en verwoestend moeten zijn en in dat geval zou zij eene instorting ^an niet mindere hevigheid, welligt van nog erger aard ten gevolge hebben. De openrijting van het likteeken heb ik te vergeefs beproefd; zij geeft ook weinig uitzigt op een goed gevolg, want het likteeken is vaster dan het naburige slijmvlies, en men zal dit laatste eer verscheuren dan het eerste openrijten. De allengsche verwijding gelukt somtijds, even als men door likteekens te weeg gebragte vernaauwingen van andere kanalen en openingen, b. v. van den neus zonder scheuring kan dilateren. In een geval, dat in de stationaire kliniek werd behandeld, werd deze handelwijze met een gelukkig gevolg bekroond.

L....r uit Zorbau, sedert zijne geboorte met hypospadia behebd, een gezonde krachtige man van 36 jaren , kreeg door eenen val op den bilnaad eene scheuring der pisbuis, waarbij zich spoedig eene uitgebreide infiltratie van bloed en urine in den bilnaad en balzak voegde, die in weerwil van het inleggen van een' katheter en herhaalde insnijdingen koudvuur ten gevolge had, waardoor de balzak grootendeels verwoest werd. Deze laatste vormde zich weder op de bekende wijze, maar onmiddellijk achter denzelven bleef ter linker zijde der rhaphe eene fistel over en deze was met vernaauwing der pisbuis gepaard, want de heelmeester, onder wiens behandeling de lijder zich bevond, had reeds langen tijd het inleggen van den katheter niet

Sluiten