Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vooreerst ongespleten blijven, dewijl anders de sonde, die van nu af aan bovendien door den helper zoo onbewegelijk mogelijk en met de grootste oplettendheid moet worden vast gehouden , zeer ligt de pisbuis verlaat en dan dikwijls met moeite en verlies van tijd weder moet ingebragt worden. Langs de sleuf der steensonde zocht ik nu met eene holle sonde naar de opening der strictuur en het gelukte mij, na onderscheidene pogingen, met eene zeer fijne stompe sleufsonde, zoo als men die heeft aan het andere uiteinde eener sonde a pa naris , in de toegankelijke plaats door te dringen. Ik verlengde nu de insnijding in de pisbuis op de gleuf der sonde en, nadat ik de splijting meer dan 1h duim had voortgezet, kon de steensonde vri j tot in de blaas worden voortgeschoven, waarop dadelijk eene hoeveelheid urine langs de sonde door de pisbuis en de wond ontlast werd; de strictuur was geheel doorkliefd. Nu werd de steensonde weggenomen en in plaats van dezelve een' dikken katheter langs de pisbuis in de blaas gebragt en bevestigd.

De kunstbewerking, gedurende welke aan eene kleine slagader de torsie móest verrigt worden, was niet spoedig geeindigd en de lijder had veel geleden. Ter voorkoming van hevige terugwerking werd dadelijk eene aderlating verrigt en koud water door middel van sponsen op de wond gelegd, doch deze niet verder verbonden , maar den lijder slechts eene ligging op den rug met gebogen en gesloten beenen gegeven. Des avonds ontstond er een aanval van koude met daarop volgende hitte, harden, vollen, snellen pols en zwaarte in het hoofd, waarom eene tweede aderlating werd verrigt, welke den lijder verligting aanbragt en waarna hij den nacht rustig sliep. Den vol-

Sluiten