Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontstond , die 4 tot 5 weken aanhield en de lijderes op nieuw op den rand des grafs bragt. Intusschen keerden de krachten allengs terug en de lijderes bleef »/» jaar lang van bloedvloeijing bevrijd; toen ontstond er een regelmatige, 4 weeksche bloedige en in de tusschentijden eene waterige uitvloeijing en het ging tot in den zomer van 1843 goed.

Nu kreeg de lijderes weder de vroegere pijnen, gedurende welke er zich stukken eener donkere taaije slijmige massa ontlastten; het linker been zwol van af de enkels tot aan de kniekuil en werd rood, daarbij voegden zich hevige scheurende pijnen, welke toevallen eerst na langen tijd ophielden. In December ontstond de 4 weeksche bloedvloeijing met de hevigste pijnen van den vroeger beschreven aard, die, nadat de bloederige afscheiding slechts gering was geweest, onder een' spaarzamen slijmvloed £ weken lang onafgebroken aanhielden en daarna wel door morphium gematigd werden, maar nog twee weken voortduurden en de krachten der lijderes weder in den hoogsten graad ondermijnden. Op het einde van Pebruarij was de toestand der lijderes weder eenigzins verbeterd en zij bleef tot in het laatst van April van bloedvloeijing verschoond; daarna ontstond echter weder ontlasting van bloed, vergezeld van pijnen, die hevig werden en onderscheidene dagen aanhielden. In de laatste twee jaren had de bloedvloeijing somtijds geregeld alle vier weken, enkele malen onregelmatig plaats, bleef 6, 8 weken, zelfs 'I- jaar weg en wel meestal des te langer, hoe heviger de pijnen waren, waarmede zij gepaard ging, en hoe meer de lijderes er door werd aangetast. De pijnen, die ook ontwaard werden, wanneer er geene

Sluiten