Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pen, niet het volgende had aan te merken. Ik deed eene poging, om het bovenste gedeelte van den polyp door eene ligatuur te omgeven , niet te onderbinden — want van deze methode kan om ligt te begrijpen redenen bij zulke polypen volstrekt geen sprake zijn — maar om hem met behulp der ligatuur naar omlaag te drijven. De poging mislukte echter, want nadat ik, met behulp van lange baleinen stropleiders, eene strik aan 3 zijden des gezwels zoover mogelijk tot aan den hals had naar boven geschoven, kon ik een tot sluiting der ligatuur bestemde rij kogels niet verder dan tot aan den ingang van het kleine bekken brengen; daar ter plaatse was zij met geene mogelijkheid voorbij de sterke welving van den polyp te brengen. Er was volstrekt geen denken aan, om met de hand in de scheede en tot aan het bovenste gedeelte van den polyp te geraken, trouwens de ingang der scheede was zeer naauw en reeds het inbrengen van twee vingers te gelijk met een instrument bragt de hevigste pijnen te weeg; maar al ware het zelfs mogelijk geweest, om de geheele hand in de scheede te brengen, hoe zou men dezelve dan nog door den bekkeuingang voorbij den polyp hebben kunnen voeren , waar de inschuiving der kogels reeds onoverwinnelijke bezwaren ontmoette. Herhaalde malen heb ik stukken van den polyp weggesneden, maar ook dit was uiterst moeijelijk, vermoeijend en pijnlijk. Terwijl door middel van haken, waarvan er twee ter zijden, twee van voren en achteren ingebragt waren, de schaamlippen van elkander verwijderd en de zeer naauwe ingang der scheede geopend werd, vatte ik het voorliggend gedeelte van den polyp met eene stevige haakvormige tang, trok denzelven zoo-

23

Sluiten